הטבות לחברי אגודה

הטבה בלעדית לחברי האגודה בביטוח אחריות מקצועית בשת"פ סוכנות הביטוח זוהר נאמן!

הפוליסה נבחנה בקפידה הן מבחינת הכיסוי הביטוחי, והן מבחינת המחיר, ונמצאה כמוצר המתאים ביותר לעיסוקנו, ולמקצועות אשר נלווים בדרך כלל לעיסוק בנטורופתיה. 
סוכנות הביטוח שנבחרה היא "זהר את נאמן" אשר מבטחת מטפלים במקצועות הפרא רפואיים למעלה מ20 שנה. 
הפוליסה הינה על בסיס יום האירוע ואין חשש במקרה שתביעה תוגש לאחר ביטולה מכל סיבה שהיא. 
מטפל אשר נתבע לא פוגע בכיסוי הביטוחי של המטפלים האחרים!!


 

כל הזכויות שמורות לאגודת הנטורופתים בישראל