top of page

מדוע להיות חבר אגודה

  1. חברות באגודה מקדמת את הסדרת המקצוע ואת ההכרה הציבורית בנטורופתיה כדרך חיים וכשיטת טיפול לגיטימית. האגודה מייצגת את הנטורופתים מול הרשויות בצורה מאורגנת, אחידה ומקצועית, נטולת משוא פנים, ללא אינטרסים כלכליים וללא ניגוד אינטרסים.

  2. האגודה פועלת לקידום הרמה המקצועית של הנטורופתים באמצעות הרצאות, ימי עיון, כנסים וסדנאות.

  3. אגודת הנטורופתים פועלת לקביעת קריטריונים מקצועיים על ידה ותכנים ולפיקוח ובקרה שלה על תכניות לימודי הנטורופתיה בבתי הספר ובמכללות. 

  4. חבר רשום באגודה נהנה מכנסים איכותיים במחיר מופחת והשתלמויות, מקבל דיוור על כנסים בתחומים נוספים ברפואה משלימה ומקבל במייל עדכונים שוטפים על השתלמויות מקצועיות והנעשה באגודה.

  5. האגודה פועלת לקידום חבריה על ידי מתן במה באתר לפרסום מאמרים מקצועיים, מתכונים, טיפים ועוד - בתהליך השדרוג.

  6. רשימת המטפלים המורשים מתפרסמת באתר האגודה ומהווה פלטפורמה שיווקית חשובה ובעלת כוח.

  7. אגודת הנטורופתים מטפלת בדקדקנות בזכאות לרישום חברים לאגודה ומעניקה לזכאים מספר רשום.

האגודה מצרפת לשורותיה גם סטודנטים אשר לומדים בבתי ספר ומכללות לנטורופתיה המוכרים ע"י האגודה. אלה נהנים מהנחה משמעותית ומשלמים רק 120 ₪ לשנת חברות.

 

סטודנט אשר התמיד בחברותו באגודה במשך כל לימודיו, זכאי להנחה של 50% מעלות דמי החבר בשנה הראשונה לחברותו באגודה כנטורופת מן המניין.  

bottom of page