top of page

עלו חומרים מהכנס השנתי לאזור הסגור

היכנסו עם שם וסיסמא

אודות האגודה

חברות באגודה מקדמת את הסדרת המקצוע ואת ההכרה הציבורית בנטורופתיה כדרך חיים וכשיטת טיפול לגיטימית. בימים אלה האגודה מצויה כבר בעיצומו של תהליך לקידום רגולציה של התחום. האגודה מייצגת את הנטורופתים מול הרשויות בצורה מאורגנת, אחידה ומקצועית, נטולת משוא פנים, ללא אינטרסים כלכליים וללא ניגוד אינטרסים.

 

האגודה פועלת לקידום הרמה המקצועית של הנטורופתים והתזונאים באמצעות הרצאות, ימי עיון, כנסים, סדנאות..
 

חברי האגודה

בוא תראו את כל חברי האגודה שלנו.

חבר רשום באגודה נהנה מכנסים איכותיים במחיר מופחת והשתלמויות ללא תשלום, מקבל דיוור על כנסים בתחומים נוספים ברפואה משלימה, ומקבל במייל עדכונים שוטפים על השתלמויות מקצועיות והנעשה באגודה.

מחירון

נטורופת/ית דמי חבר לשנת 2020

250 ש"ח

סטודנט/ית דמי חבר שנתיים

120 ש"ח

גימלאי/ת דמי חבר שנתיים

180 ש"ח

שלב ג'

לשלם דמי חבר (יש לשלם רק לאחר אישור הטפסים ע"י האגודה).

שלב ב'

לשלם דמי חבר (יש לשלם רק לאחר אישור הטפסים ע"י האגודה).

שלב א'

לצרף העתק מתעודת הנטורופת שלך או אישור סיום לימודים. את החומר יש להעביר במייל בלבד

naturopathia.org@gmail.com

bottom of page